domingo, 15 de febrero de 2015

Expectatives i compromisos en relació a l'assignatura

Respondre a les següents qüestions poden ajudar, sens dubte per a reflexionar sobre les expectatives i compromisos en relació a l'assignatura.

Què esperes aprendre?
Quina és l'essència del moviment, veure quina és la importància d'aquest i aprendre com educar-lo correctament.

Què vaig a fer per a aprendre?
Per a aprendre considere important l'assistència a classe, la relflexió sobre els temes tractats, dur a cap les tasques correctament.

Què vaig a fer per a que els meus companys aprenguen?
Principalment publicar en el blog i fer aportacions interessants en classe.

Quina utilitat té el que vaig a aprendre?
Entendre que és el moviment i que suposa aquest per a un ésser humà tant de forma individual com de forma col·lectiva és una base fonamental per a després poder traslladar-ho a l'educació i ser més eficient.

Quin valor té el que vaig a aprendre?
A nivell personal pense que el que puc aprendre d'aquesta assignatura pot ajudar-me a millorar el meu esperit crític front als prejudicis ja establits per la societat. La responsabilitat és un valor que sens dubte estarà present, ja que, educar el moviment és una tasca amb una gran responsabilitat, ja que d'una manera o un altra tot allò que faces digues o ensenyes tindrà una repercussió sobre les persones i la societat en general.

martes, 10 de febrero de 2015

Benvinguda

Hola el meu nom és Guillem Mañó alumne del Grau en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport en la Universitat de València. Mitjançant aquest blog us parlaré sobre qüestions relacionades amb l'assignatura d'Educació del Moviment que estic cursant.

Per començar voldria donar la meua visió sobre que és per a mi el moviment. Per a mi el moviment és una forma de deixar petjada en el món, de fer-se present. Cadascú té una forma particular de moure's el que produeix una pluralitat infinita de moviments. En definitiva, segons el meu punt de vista, el moviment fa possible que el món